top of page

היררכיה סינית וחוצפה ישראלית – איך לא לעבור את הגבול

העובדה הבסיסית לגבי רובם הגדול של העסקים הסיניים היא שהם פועלים על פי היררכיה – כל אחד יודע את תפקידו, מה באחריותו ומהן זכויותיו. כל אחד יודע מי ממונה עליו ואיך צריך להתנהג כלפיו, כמו גם איך להתנהג לכפופים אליו.


סידורי הושבה בסין - חובה לשאול את המארחים אם יש כאלו, ולא להתיישב במקום אקראי


אנחנו הישראלים נוטים לחשוב – מעולה! כולנו עשינו צבא, שזה גוף היררכי, מכירים מה זה מפקד ופקוד אז בטח זה יהיה לנו מוכר. אבל לרוב, ההיררכיה בחברות סיניות מתנהלת בצורה הרבה יותר קפדנית ונוקשה מאשר בחברה ואפילו בצבא הישראלי. מה זה אומר?

היררכיה קיימת לא רק בין עובדים בתפקידים שונים - אלא גם על פי גיל. תנו את הכבוד הראוי למבוגרים מכם!


זה אומר שכשמגיעים לעסקים עם סינים, צריך להבין את כללי הטקס ההיררכיים – איפה כל אחד יושב על פי תפקיד, למשל. אורח שיבוא ויתיישב בנונשלנטיות בכסא של המנהל הסיני עשוי להיתקל בהרמת גבה.

זה גם אומר שבהיכרות עם הסינים, הכי חשוב שיהיה להם ברור מה תפקידך. הם, בניגוד אלינו, יקראו לאנשים בחברה שלהם על פי שם ותפקיד – "המנהל וונג" או "מנהל השיווק גאו" למשל.


יש עוד המון תובנות לגבי התנהלות נכונה במרחב ההיררכי הסיני, נמשיך גם בפוסטים הבאים!

אם אתם בתחתית ההיררכיה, או מחזיקים בתפקיד "נמוך" ביחס לסובבים אתכם - השתדלו לדבר רק כשמגיע תורכם


Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page