top of page
תרגום מקצועי בפגישה עסקית

תרגום שעתי בפגישה עסקית של אנשי עסקים או משלחות.

תרגום שעתי בפגישה עסקית של אנשי עסקים יחידים או משלחות.
השירות מותאם אישית בהתאם לתחום העסקי הנדרש לתרגם בו וכולל תיאום וגישור עסקי-תרבותי בין שני נציגי החברות לפגישה נעימה ומוצלחת.

bottom of page