top of page
תרגום מקצועי בפגישה עסקית

תרגום שעתי בפגישת עסקית של אנשי עסקים יחידים או עם חברה/ משלחת.
זהו שירות מותאם אישית בהתאם לתחום העסקי הנדרש לתרגם בו. השירות כולל תיאום וגישור עסקי-תרבותי בין שני נציגי החברות לפגישה נעימה ומוצלחת.

bottom of page