top of page
תרגום מקצועי בפגישה עסקית

תרגום שעתי בפגישה עסקית של אנשי עסקים יחידים או משלחות.
השירות מותאם אישית בהתאם לתחום העסקי הנדרש לתרגם בו וכולל תיאום וגישור עסקי-תרבותי בין שני נציגי החברות לפגישה נעימה ומוצלחת.

bottom of page