top of page
service background

תרגום מקצועי בפגישה עסקית

אודות השירות

תרגום שעתי בפגישה עסקית של אנשי עסקים יחידים או משלחות.
השירות מותאם אישית בהתאם לתחום העסקי הנדרש לתרגם בו וכולל תיאום וגישור עסקי-תרבותי בין שני נציגי החברות לפגישה נעימה ומוצלחת.

למה לעבוד איתנו?

דוח סיכום פגישה ושירות פולואפ

סיוע בתיאום אל מול ספקים ונותני שירותים מקומיים

תרגום חומרי הפגישה לסינית

תרגום מקצועי בפגישות עסקים בהתאם לתחום המבוקש

bottom of page